Oferta na rok szkolny 2016/17

DLA NAJMŁODSZYCH

Oferujemy Państwo profesjonalne kursy językowe dla dzieci od szóstego roku życia. Nasi lektorzy nie tylko są wyszkoleni i posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi, ale cechuje ich również odpowiednie podejście do naszych najmłodszych kursantów, co zawsze owocuje zwiększoną motywacją i ochotą do pracy w późniejszych latach. Ponadto, im wcześniej rozpoczyna się naukę języków obcych tym lepiej! Głównym  celem  nauczania  języka  obcego  na  tym  etapie  kształcenia  jest wspieranie  wszechstronnego  rozwoju  dzieci,  przygotowanie  ich  do  spotkania  z inną kulturą i  językiem  oraz  rozwijanie  postawy  badawczej  i  rozbudzanie ciekawości.

DLA UCZNIóW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oferujemy Państwu kursy dla uczniów szkół podstawowych (zarówna uczniów klas I-III jak i IV-VI). Nauka języka obcego w szkole podstawowej jest bardzo ważnym elementem edukacji i ma wpływ na wszystkie kolejne lata (kontynuacja nauki języka obcego w gimnazjum i szkole średniej). Ponadto, reforma Ministerstwa edukacji, nakłada na uczniów klas VI szkoły podstawowej obowiązek zdawania specjalnego egzaminu z języka obcego. Lektorzy Centrum Kształcenia SOKRATES są odpowiednio przeszkoleni, aby pomoc Państwa dzieciom w jak najlepszym przygotowaniu do tego egzaminu (pierwszego ważnego egzaminu w życiu każdego ucznia!)

DLA UCZNIóW SZKóŁ GIMNAZJALNYCH

Centrum Kształcenia SOKRATES posiada w swej ofercie także profesjonalne kursy dla uczniów szkół gimnazjalnych. Podobnie jak w szkołach podstawowych, reforma Ministerstwa edukacji, nakłada na uczniów klas szkół gimnazjalnych obowiązek zdawania specjalnego egzaminu z języka obcego (na poziomie podstawowym, a uczniowie kontynuujący naukę języka ze szkoły podstawowej - na poziomie rozszerzonym). Lektorzy Centrum Kształcenia SOKRATES posiadają pełne kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, aby pomóc wszystkim gimnazjalistom w przygotowaniu do w/w egzaminu (którego wynik ma również duże znaczenie przy wyborze szkoły średniej).

DLA UCZNIóW SZKóŁ ŚREDNICH

Proponujemy Państwu profesjonalne kursy dla uczniów szkół średnich (szkoły zawodowe, technika, licea), którzy chcą posiąść jak największa biegłość językową przed rozpoczęciem studiów/pracy lub przygotować się do egzaminu maturalnego (zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym). Kursy te są zaplanowane w taki sposób, aby rozwijać wszystkie umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie, gramatykę oraz poprawną wymowę. W czasie trwania kursu, na bieżąco dostosowywane są plany zajęć, tak aby każda z umiejętności była jak najlepiej przyswojona. Oferujemy również INTENSYWNE KURSY MATURALNE (zajęcia min.2 razy w tygodniu z nastawieniem skierowanym tylko i wyłącznie na egzamin maturalny)

DLA STUDENTÓW

Centrum Kształcenia SOKRATES oferuje również kursy dla studentów, którzy chcą wzbogacać swoje umiejętnosci językowe inwestując tym samym we własną przyszłość. Kursy te moga byc skierowane na ogólna naukę języka przydatnego w życiu codziennym lub pracy, a także na wycwiczenie zagadnień omawianych w czasie lektoratu języka obcego na studiach.

PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKATÓW

Dla tych z Państwa, którzy chieliby poswiadczyć swoją znajomość języka obcego zdając odpowiedni certyfikat, przygotowalismy specjalne kursy przygotowujące do egzaminów miedzynarodowych (na wszystkich poziomach zaawansowania). W czasie kursu, uczniowie zdobędą wiedzę potrzebną do zdania wybranego przez siebie certyfikatu, beda mieli możliwość sprawdzania swoich postepów na wewnętrznych egzaminach próbnych i uzyskają pomoc w zarejestrowaniu sie do centrum egzaminacyjnego posiadającego kwalifikacje do przeprowadzania w/w egzaminów.

KURSY BRANŻOWE

Centrum Kształcenia SOKRATES oferuje Państwu również szerokie spektrum kursów branżowych dopasowanychsciśle do Państwa potrzeb. Moga to byc kursy biznesowe, medyczne, techniczne oraz kursy dopasowane do specyfiki poszczególnych zawodów (księgowość, branża spożywcza, kursy dla przedstawicieli handlowych, itd,itp),

KOREPETYCJE I KURSY DOPASOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB.

Oferujemy Państwu również sciśle zindywidualizowane kursy dopasowane do Państwa potrzeb. Moga to byc kursu skierowane na wyszkolenie jednej z umiejętności (np.poprawna wymowa), mogą być skierowane na nauke słownictwa potrzebnego przy wyjazdach wakacyjnych, słuzbowych lub czesto spotykanych wyjazdach do pracy za granicę, a także kursy na zasadzie korepetycji językowych mających na celu pomoc w nadrobienieu zaległości szkolnych.

KONTAKT
tel. (D.Kowalski) 504 369 200
Chmura SOKRATES mapa dojazdu  
 Powered by: www.cdx.pl